De verschillende trainingen ‘Teamcoaching onderwijs – (interculturele) psychologie’ bevatten de volgende onderdelen: informatie overdracht gebaseerd op recente literatuur en evidence based onderzoek, koppeling naar de praktijk en concrete tips die direct toepasbaar zijn in de klas.

Training 1. Trauma-sensitief lesgeven Deelnemers aan deze workshop weten 1. welke processen in je lichaam en hersenen een rol spelen bij trauma, 2. welke uitwerking deze processen hebben op het gedrag van kinderen 3. herkennen sneller stress en trauma bij leerlingen en 4. krijgen direct toepasbare handvatten om trauma-sensitief les te geven en leerlingen beter om te leren gaan met gevoelens van stress.

TRaining 2. Trauma-sensitief lesgeven op een ISK Leerlingen op ISK’s die niet tot leren komen doordat ze zoveel stress ervaren, herkenbaar? Deelnemers aan deze workshop weten 1. welke processen in je lichaam en hersenen een rol spelen bij stress/trauma, 2. kennen de feiten over stress/trauma bij leerlingen op een ISK, 3. weten welke uitwerking deze processen hebben op bijvoorbeeld het leren van een tweede taal, 4. herkennen sneller stress en trauma bij leerlingen en 5. krijgen direct toepasbare handvatten om trauma-sensitief les te geven en leerlingen beter om te leren gaan met gevoelens van stress.

Training 3. Biculturele identiteits integratie Deelnemers aan deze workshop 1. weten wat verschillen zijn tussen individualistische (ik-) culturen en collectivistische (wij-) culturen, 2. weten welke belangrijke psychologische processen een rol spelen in de adolescentie, 3. weten welke stadia van identiteitsontwikkeling er zijn, 4. (her)kennen risico’s van radicalisering en 5. krijgen direct toepasbare handvatten om leerlingen te helpen bij het opbouwen van hun identiteit.